­

DONALDdonald

A short video by
l i t t l e m a r g i e p r o d u c t i o n s
©2017

Director: Maggy Fellman
Animation: Eki Halkka

EEEEEEEEEK!

Wrapping, packing, pitching, moving hell: EEEEEEEEEK!

Passion Fashion

A 14 minute movie by
l i t t l e   m a r g i e   p r o d u c t i o n s
©1993

A wry look at vintage clothes and cars from the turn of the century to the 1960’s.

Director/Producer
Maggy Fellman

Photographer/Editor
Eki Halkka